استفاده از سنگ چینی سفید

طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان پس از ورود سنگ در ابعاد بزرگ که به سنگ اسلب معروف می باشند وارد عرصه جدیدی گشت. این مسئله توانست طرح های منحصربه فردی را در استفاده از سنگ ساختمانی به عنوان سنگ نما / سنگ کف / سنگ دیواره و سنگ لابی بوجود...

تولید کردن سنگ کابینت

در اینجا شروع به نوشتن کنید… یکی از مواردی که درتولید سنگ کابینت باید یدانید ه این کار با استفاده از سنگ های اسلب امکانپذیر می باشد. سنگ اسلب نامی می باشد که به ابعاد بزرگ سنگ ساختمانی گفته می شود و از آن ها می توان در قسمت...